Category Verval van Christusregering

2012 – 2017 STATISTIEKE – 95 STELLINGS


HG Kruger Catalysis and Peptide Research Unit, University of KwaZulu-Natal, Durban 4001, South Africa. Email: kruger@ukzn.ac.za Die volledige stats vir die blog kan gesien hier gelees word (jy moet ‘n WordPress geregistreerde lid wees om dit te besigtig.  Om aan te sluit is gratis).  Dit sluit in statistieke oor die artikels wat die meeste gelees […]

Die gesag van kerklike vergaderings en hulle besluite


H L J Momberg – hljmomberg@mweb.co.za Pretoria Een van die mees kritiese vraagstukke wat aanleiding tot die Reformasie van die 16e eeu gegee het was die gesagsvraagstuk, watter dwingende gesag die Vatikaan met sy uitsprake of die konsilies met sy biskoppe of die tradisie met sy gebruike vir die plaaslike gemeentes en die gewetens van […]

Ekskommunikasie GK Bet-El: nog ‘n reaksie


H L J Momberg – hljmomberg@mweb.co.za Pretoria (Die eerste skrywe oor die Ekskommunikasie van GK Bet-El kan hier gelees word.) Dit is baie opmerklik dat Klassis Pretoria Moot sedert die laaste ongeveer 4 jaar gereeld met hierdie nota vorendag kom waarin hulle op sterkte van hulle interpretasie van die Kerkorde sekere gemeentes wat nie met […]

Kerklike besluite is geldig indien dit voldoen aan die grondbeginsel: Die Heilige Gees en ons het besluit. (Handelinge 15).


H L J  Momberg – hljmomberg@mweb.co.za Pretoria Desember 2015 Wanneer is ‘n kerklike besluit geldig, vas en bindend?   In die afgelope tye waar kerke in Suid Afrika op hulle algemene vergaderings kontroversiële besluite geneem het en besig is om te neem,  word dit dikwels in die openbare pers asook in die sosiale media van verskillende […]

Ekskommunikasie van die Gereformeerde Kerk Bet-El – gevolg van tiranie in die valse kerk


HG Kruger Catalysis and Peptide Research Unit, University of KwaZulu-Natal, Durban 4001, South Africa. Email: kruger@ukzn.ac.za Gereformeerde kerk Bet-El het die grondoorsaak van die verval van Christus regering in die kerklike vergaderings binne die GKSA identifiseer as “die ongelukkige sinodebesluit in 1964 waar die Dordse Kerkorde art 31 gewysig is”.  Prof. Bouke Spoelstra het twee […]

The reformation is dead – killed by the silent revolution of the modern Pope


HG Kruger, Catalysis and Peptide Research Unit (http://cpru.ukzn.ac.za/Homepage.aspx) University of KwaZulu-Natal, Durban 4001, South Africa. Email: kruger@ukzn.ac.za  Calvin described the fallacy of the Pope as head of the church in his Institutes (Inst 4.6).  Christ is the only and supreme Head of the Church.  This truth is based on Scripture (Matthew 23:8; Matthew 23:10; John […]

Ontkenning van afgodsdiens in die GKSA


HG Kruger, Catalysis and Peptide Research Unit (http://cpru.ukzn.ac.za/Homepage.aspx) Universiteit van KwaZulu-Natal, Durban 4001, Suid Afrika. Epos: kruger@ukzn.ac.za  Ons woon vanoggend ‘n erediens by, waargeneem deur ‘n stoere gereformeerde emiritus predikant.  Hy preek oor die goue kalf in die lig van die tweede gebod.  Pragtige gereformeerde boodskap.  Die preek belig die saak vanuit twee aspekte:  God […]