Category Ekskommunikasie

Ekskommunikasie GK Bet-El: nog ‘n reaksie


H L J Momberg – hljmomberg@mweb.co.za Pretoria (Die eerste skrywe oor die Ekskommunikasie van GK Bet-El kan hier gelees word.) Dit is baie opmerklik dat Klassis Pretoria Moot sedert die laaste ongeveer 4 jaar gereeld met hierdie nota vorendag kom waarin hulle op sterkte van hulle interpretasie van die Kerkorde sekere gemeentes wat nie met […]

Ekskommunikasie van die Gereformeerde Kerk Bet-El – gevolg van tiranie in die valse kerk


HG Kruger Catalysis and Peptide Research Unit, University of KwaZulu-Natal, Durban 4001, South Africa. Email: kruger@ukzn.ac.za Gereformeerde kerk Bet-El het die grondoorsaak van die verval van Christus regering in die kerklike vergaderings binne die GKSA identifiseer as “die ongelukkige sinodebesluit in 1964 waar die Dordse Kerkorde art 31 gewysig is”.  Prof. Bouke Spoelstra het twee […]

Waar die GKSA die pad van Dordrecht verlaat het


H L J  Momberg – hljmomberg@mweb.co.za Pretoria In ‘n vergelykende tabel wat opgestel is tussen die Kerkordes van Dordrecht 1619 en die GKSA 2000 het dit aan die lig gekom: dat daar ‘n oorgrote aantal artikels is wat in hierdie vergelyking wesentlik dieselfde of per implikasie dieselfde is; dat daar sommige artikels is waarvan die […]

Ontkenning van afgodsdiens in die GKSA


HG Kruger, Catalysis and Peptide Research Unit (http://cpru.ukzn.ac.za/Homepage.aspx) Universiteit van KwaZulu-Natal, Durban 4001, Suid Afrika. Epos: kruger@ukzn.ac.za  Ons woon vanoggend ‘n erediens by, waargeneem deur ‘n stoere gereformeerde emiritus predikant.  Hy preek oor die goue kalf in die lig van die tweede gebod.  Pragtige gereformeerde boodskap.  Die preek belig die saak vanuit twee aspekte:  God […]

Demokrasie in kerkregering verdryf die Gees van Waarheid (Joh 14:17)


Gert Kruger Catalysis and Peptide Research Unit (http://cpru.ukzn.ac.za/Homepage.aspx), Universiteit van KwaZulu-Natal, Durban 4001, Suid Afrika. Epos: kruger@ukzn.ac.za Agtergrond: Onlangs woon ons ‘n erediens van ander ‘n gereformeerde gemeente by. Al het ons geweet dat hulle nagmaal sou vier die oggend, sou ons nie aansoek gedoen het om dit saam te vier nie, omdat hulle vroue […]

GKSA se Kerkblad allergies vir kritiek – die oorsaak van alternatiewe webblaaie


Heelwat mense ondervind reeds jare lank dat die Kerkblad weier om hulle kritiese artikels te plaas.  Hierdie is ‘n werelwye tendens en die gevolg is dat alternatiewe webblaaie en Blogs toenemend gebruik word.  ‘n Hele rits voorbeelde kan gesien word by  https://gksa95stellings.wordpress.com/category/relevante-skakels-2/.  Let wel nie alle links hier val onder die kategorie nie! Indien u ‘n behoefte […]

Vyf oorsake vir die opbrokkeling van Kerkeenheid in die GKSA


Gert Kruger, Catalysis and Peptide Research Unit, UKZN (kruger@ukzn.ac.za) Die eerste rede vir die opbrokkeling van Kerkeenheid in die GKSA is verskille in Skrifbeskouing.  Volgens art 5 NGB sien ons die inhoud van die Bybel deur die werking van die Heilige Gees as boeke wat van God af kom.  Ons glo dat God die Woord […]